Współpraca z ukraińskimi zakładami niesie ze sobą powiększenie oferty i zakresu naszych usług i wyrobów. Wspólnie wykonaliśmy już pierwszą konstrukcję i szykują się kolejne, wytwórnia pracuje w oparciu o normy ISO, EN1090, a dodatkowo jeszcze przed transportem nasi inżynierowie przeprowadzają kontrolę jakości. Liczymy że współpraca pozwoli nam być jeszcze bardziej konkurencyjnymi na rynku konstrukcji stalowych, montażu hal i wykonawstwie wszelkich obiektów budowlanych wykonywanych przez „BiB Systems” jako generalnego wykonawcę inwestycji.

Pozwoli nam to również na zmniejszenie cen konstrukcji stalowych. Liczymy że nawiązana współpraca przyniesie wszystkim uczestnikom naszych procesów budowlanych wymierne korzyści.