Całkowity tonaż wykonywanych podestów wynosi 680 ton. Umowa przewiduje wykonanie 17 podestów wchodzących w skład 3 linii technologicznych zlokalizowanych w Hali Spawalni H2 Fabryki VW Crafter we Wrześni.  Koniec przedsięwzięcia zaplanowano na połowę listopada 2015.