Budownictwo pasywne i energooszczędne

Budujemy obiekty energooszczędne i pasywne z wykorzystaniem technologii szalunku traconego oraz wykorzystaniem instalacji wymiany i odzysku energii. Firma BiB Systems jest przedstawicielem oraz dystrybutorem wiodących firm europejskich dostarczających kompleksowe rozwiązania technologii budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Wykorzystywane przez nas technologie budownictwa pasywnego i energooszczędnego pozwalają Inwestorom osiągnąć realne oszczędności energii i kosztów eksploatacji obiektów zarówno biurowych, jak i mieszkalnych. Ponadto Inwestorzy korzystający z naszych rozwiązań pasywnych i energooszczędnych zyskują potężne narzędzia marketingowo-promocyjne dla swych przedsięwzięć ukazując ich proekologiczność i innowacyjność! Ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne – nasze obiekty pasywne i energooszczędne budujemy również zimą, bez żadnego uszczerbku dla jakości i trwałości konstrukcji.

Zaletą budownictwa energooszczędnego i pasywnego jest również przygotowanie budynków do spełniania norm efektywności energetycznej, które będą obowiązywać w Polsce i UE od 2020r., a budynki spełniające te normy będą znacząco zyskiwać na swej wartości (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE).