Przejdź do strony: Budownictwo kubaturowe
Przejdź do strony: Hale produkcyjne

Hale magazynowe

Realizujemy obiekty magazynowe w oparciu o różne schematy konstrukcyjne i technologiczne odpowiadające indywidualnym wymaganiom Klientów. Stawiamy tzw. hale ciepłe (z izolacją termiczną) i zimne (w tym hale membranowe), w oparciu o konstrukcje stalowe, żelbetowe i mieszane. Optymalizujemy projekty w celu uzyskania dla Inwestora rozwiązań jak najkorzystniejszych z punktu widzenia efektywności, jakości i ceny. 

Hale magazynowe

Realizujemy obiekty magazynowe w oparciu o różne schematy konstrukcyjne i technologiczne odpowiadające indywidualnym wymaganiom Klientów. Stawiamy tzw. hale ciepłe (z izolacją termiczną) i zimne (w tym hale membranowe), w oparciu o konstrukcje stalowe, żelbetowe i mieszane. Optymalizujemy projekty w celu uzyskania dla Inwestora rozwiązań jak najkorzystniejszych z punktu widzenia efektywności, jakości i ceny. 

Przejdź do strony: Hale handlowe
Przejdź do strony: Budynki biurowe i socjalne
Przejdź do strony: Agrobudownictwo
Przejdź do strony: Budynki technologiczne