Poradnik inwestora

11 lutego 2015

Szacunkowe terminy realizacji inwestycji

Jedną z niezbędnych informacji dla inwestora przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego jest oszacowanie czasu realizacji budowy. W przypadku pewnych etapów procesu projektowego, budowlanego czy też administracyjnego można podać w miarę dokładne rozpiętości czasu jaki jest niezbędny dla realizacji zadania. W większości przypadków proces inwestycyjny z uwagi na swoją złożoność zależy od wielu indywidualnych czynników, które mają bezpośrednie przełożenie na czas potrzebny do zakończenia budowy.

Więcej
11 lutego 2015

Niezbędne dokumenty do przystąpieniem do projektowania.

Przystąpienie do prac projektowych wymaga wcześniejszego uzyskania różnego rodzaju wytycznych i dokumentów, będących podstawą do stworzenia pierwszych koncepcji przez Architektów. Dokumenty niezbędne do sprawnego sporządzenia projektu budowlanego można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to podstawowe niezbędne formalności, które musza towarzyszyć każdemu projektowi budowlanemu. Druga grupa to dokumenty, które w zależności od lokalizacji i przeznaczenia obiektu należy uzyskać dodatkowo.

Więcej
11 lutego 2015

Wymogi konserwacji dachów hal w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.

Dachy jako elementy pełniące funkcje przykrycia budynków, wystawione są na ciągłe oddziaływanie warunków atmosferycznych prowadzących do stopniowego zużywania się pokryć. Ekspozycja na promieni słoneczne, opady deszczu czy śniegu, zabrudzenia liśćmi itd. powodują, że bezpieczna eksploatacja budynku wymaga okresowych prac przeglądowych i konserwacyjnych.

Więcej
11 lutego 2015

Funkcje i kompetencje niezbędnych uczestników w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Zaczynając od przygotowywania inwestycji, prowadzenia prac projektowych, prac budowlanych aż do odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w całym procesie budowlanym zdefiniowane zostały konkretne funkcje techniczne o określonych kompetencjach i uprawnieniach.

Więcej
20 lutego 2015

Hale stalowe - elementy obudowy

Obudowa hal stalowych składa sie z wielu elementów posiadających różne mozliwości konfirguracji. Głowne elementy obudowy budynków halowych stanowią obudowy ścian i dachów. 

Więcej
11 marca 2016

Wyższość zarządzania inwestycją poprzez Generalne Wykonawstwo [GW] nad zarządzaniem cząstkowym.

Główną przewagą GW nad zarządzaniem cząstkowym jest zarządzanie inwestycją przez jeden podmiot, co pomaga w funkcjonowaniu procesu projektowo-budowlanego i pomaga skrócić czas i ograniczyć koszty inwestycji.

Więcej