Wykonywane przez nas projekty optymalizują koszty realizacji zapewniając odpowiednią jakość. Przygotowujemy kompleksową dokumentację techniczną, w skład której wchodzą wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia, uwzględniając wszystkie obowiązujące normy i przepisy zarówno ogólnobudowlane, jak i branżowe. 

Nasza doświadczona kadra na życzenie Klienta pomaga w kwestiach formalnych niezbędnych do przystąpienia do sporządzania projektu, np. w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Przed przystąpieniem do wykonania projektów budowlanych, tworzymy koncepcje architektoniczne wraz z kosztorysem, opierające się na planach i sugestiach Inwestora oraz szczegółowych analizach lokalizacji obiektu, proponowanej konstrukcji i rozwiązań technicznych. 

Dla Kontrahentów, którzy rozpoczęli inwestycję, ale z określonych względów chcą zmienić projekt, bądź przeznaczenie rozpoczętej budowy – wykonujemy projekty zamienne.

Nasze podejście do Klientów polega na tym, że po przedstawieniu celu, którego osiągnięciu ma służyć inwestycja, my przedstawiamy przejrzysty, wiarygodny i szczegółowy plan finansowy (cenowy) realizacji całości projektu. Możemy również przedstawić wynagrodzenie ryczałtowe za zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji.