W celu długotrwałego użytkowania pokrycia dachowego należy dokonywać w okresie wiosny i jesieni inspekcji dachu. W trakcie przeglądu użytkownik musi:

 • Oczyścić koryta spływowe i rynnowe
 • Oczyścić kosze i wpusty dachowe
 • Oczyścić połać dachową
 • Sprawdzić stan obróbek blacharskich
 • Sprawdzić stan uszczelnień elastycznych
 • Sprawdzić elementy przechodzące przez połać dachową
 • Sprawdzić stan instalacji odgromowej
 • Powiadomić gwaranta oraz odnotować w książce obiektu i karcie gwarancyjnej datę inspekcji, stwierdzenie nieprawidłowości, oraz kto przeprowadził przegląd

Inspekcji dokonują osoby odpowiednio przeszkolone pod względem technicznym, przepisów BHP oraz dopuszczone do pracy na wysokości.

Ponadto w okresie zimowym w przypadku opadów śniegu użytkownik ma obowiązek usuwać pokrywę śnieżną zalegająca na dachu.

Obowiązek użytkownika do dbania o stan zadaszenia wynika między innymi z prawa budowlanego gdzie w art. 61 i 62 ustawodawca jednoznacznie określa obowiązek użytkownika do kontroli stanu technicznego dachu budynku oraz eksploatacji zapewniającej bezpieczeństwo życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska.

Zgodnie z zaleceniami producentów membran dachowych można wskazać sposób prowadzenia prac konserwacyjnych, zapewniających utrzymywanie pokryć dachowych w należytym porządku:

 • Czyszczenie połaci
  Do czyszczenia dachu należy stosować czystą wodę. Dla powierzchni silnie zabrudzonych dopuszcza się stosowanie myjek pod ciśnieniem. Zalecane jest kierowanie strumienia wody zgodnie ze spadkiem dachu i ułożenia kolejnych pasów folii, tak aby pod ciśnieniem nie uszkadzać zgrzewów.
  Zaleca się regularne usuwanie zanieczyszczeń z rynien i wpustów dachowych, w celu utrzymania ich drożności. Należy na bieżąco czyścić wszelkie nagromadzenia osadów i usuwać wszelkie substancje organiczne (np. martwe ptaki).
 • Odśnieżanie
  Zaleca się następującą metodę usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych pokrytych membraną PVC:
  1. Jeżeli warstwa śniegu jest gruba (powyżej 10 cm), można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania. Czynność zgarniania śniegu należy wykonać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10 cm. śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić membrany dachowej.
  2. Odśnieżanie chemiczne z użyciem soli: do usunięcia warstwy lodu i śniegu z dachu można stosować sól, o ile nie spowoduje to zagrożenia dla trwałości innych elementów konstrukcji i jeśli nie ma przeciwwskazań środowiskowych. Odśnieżanie może się odbywać w każdych warunkach pogodowych. W czasie odśnieżania dachu należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności i zasad BHP, zabezpieczając się przed upadkiem z oblodzonego i ośnieżonego dachu. Niedopuszczalne jest jednak stosowanie butów z kolcami lub raków.