BiB Systems jako specjalista w zakresie działań zaprojektuj i wybuduj podjął współprace z podmiotami odpowiedzialnymi za realizacje konstrukcji stalowych w nowo wybudowanych halach VW w Wrześni.  Wraz z początkiem 2016 roku zakończyliśmy produkcję, dostawę oraz montaż konstrukcji stalowej podestów technologicznych wchodzących w skład projektu „Budowa fabryki samochodów VW Crafter we Wrześni”. Teren Zakładu Crafter obejmuje 220 ha. Pracować tu będzie około 3000 osób. Możliwości produkcyjne nowej fabryki wynoszą 100 000 samochodów rocznie.  Całkowity tonaż wykonywanych przez  BiB Systems podestów wyniósł 680 ton. Wykonaliśmy 17 podestów wchodzących w skład 3 linii technologicznych zlokalizowanych w Hali Spawalni H2 Fabryki VW Crafter we Wrześni. 

 

       Konstrukcje wsporczą sekcji HFTL zaprojektowano w oparciu o układ osi konstrukcyjnych. W kierunku poprzecznym sekcji osie oznaczono cyframi  od 1 do 17. Rozstawy osi poprzecznych zróżnicowany od 0,5 m do 6,1 m.  W kierunku podłużnym osie oznaczono literami od A do E przy rozstawie osi 0,3 m do 3,1 m. Wymiary w rzucie  sekcji, w osiach konstrukcji wynoszą 47,82x15,5 m. Konstrukcję wsporczą sekcji zaprojektowano w postaci układu ram stalowych, portalowych w układzie ortogonalnym z węzłami sztywnymi oraz z słupami utwierdzonymi w posadzce.  Wysokość konstrukcji w świetle (między dolną krawędzią blachy podstawy, a dolna krawędzią belki) wynosi 4920 mm. Słupy zaprojektowano z profili stalowych, gorącowalcowanych HEA 180 oraz HEA 200. Belki oraz rygle zaprojektowano z profili stalowych, gorącowalcowanych HEA 160; HEA 180; HEA 200; HEA 220. Połączenia warsztatowe zaprojektowano jako spawane, spoiny pachwinowe, czołowe. Połączenia montażowe wykonano jako śrubowe.